top of page

BADANIA JAKOŚCI WODY

Szanowni mieszkańcy miejscowości Słotwina przekazujemy do wiadomości najnowsze wyniki badań jakości wody.

Badanie wody z dnia 10.08.2021r.
.pdf
Pobierz PDF • 2.22MB


7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Orzeczenie o jakości wody z 27.05.2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranych z wodociągu sieciowego Słotwina stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez lu

Sprawozdania z badań

Szanowni mieszkańcy przedstawiamy aktualne badania jakości wody pitnej do celów spożywczych. W  załączeniu sprawozdania z przeprowadzonych badań.

Comments


bottom of page