BADANIA JAKOŚCI WODY

Szanowni mieszkańcy miejscowości Słotwina przekazujemy do wiadomości najnowsze wyniki badań jakości wody.

Badanie wody z dnia 10.08.2021r.
.pdf
Download PDF • 2.22MB


7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Przedstawiamy sprawozdanie z badań wody z dnia 25.10.2022r. Miejsce pobrania próbki wody do badań Stacja Uzdatniania Słotwina ul. Rudzika 8.

Przedstawiamy orzeczenie o jakości wody pobranej z punktu czerpalnego zlokalizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słotwinie ul. Ks. Sznajdrowicza 11 w Słotwinie.