Nowa tabela opłat

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodociągowej w Słotwinie z dnia 26 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i budżetu na 2021r. wprowadza się nową tabelę opłat i świadczeń na 2021r. zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie. Nowe stawki obowiązują od II kwartału 2021r. i są udostępnione na stronie internetowej Spółki.Zarząd Spółki.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Przedstawiamy sprawozdanie z badań wody z dnia 25.10.2022r. Miejsce pobrania próbki wody do badań Stacja Uzdatniania Słotwina ul. Rudzika 8.

Przedstawiamy orzeczenie o jakości wody pobranej z punktu czerpalnego zlokalizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słotwinie ul. Ks. Sznajdrowicza 11 w Słotwinie.