ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

W załączeniu najświeższe orzeczenie z przeprowadzonych badań jakości wody, która zgodnie z § 21ust1.pkt.1 i ust.8 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2021roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r.poz.2294) mieści się w najwyższej klasie A.

Orzeczenie o jakości wody _2021-12-10
.pdf
Download PDF • 1.05MB15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Przedstawiamy sprawozdanie z badań wody z dnia 25.10.2022r. Miejsce pobrania próbki wody do badań Stacja Uzdatniania Słotwina ul. Rudzika 8.

Przedstawiamy orzeczenie o jakości wody pobranej z punktu czerpalnego zlokalizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słotwinie ul. Ks. Sznajdrowicza 11 w Słotwinie.