ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Wodociągowej w Słotwinie zawiadamia Szanownych odbiorców wody,

że w dniach 17-01-2022 r. do 22-01-2022r. w godzinach. 23.00 do 6.00 nastąpi ograniczenie lub brak dostawy wody. Powodem ograniczenia dostawy wody jest próba zlokalizowania miejsca awarii na linii wodociągowej i konieczność jej naprawy. Ograniczeniem dostawy wody będzie objęty rejon ul. ks. J. Popiełuszki, do ul. Sokoła i ul. Mroźnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Za Zarząd

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Przedstawiamy sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Słotwinie ul.ks. F.Sznajdrowicza 11( kran w kuchni)

Przedstawiamy państwu wyniki badań fizykochemicznych oraz biologicznych przeprowadzonych na próbce wody pobranej na potoku Kalonka z ujęcia Spółki Wodociągowej w Słotwinie.