top of page
Opis
Stawka (z VAT)
Gospodarstwo domowe członka spółki.
6,80 zł za 1m3
Pozostali odbiorcy ( w tym członkowie za obiekty przeznaczone wyłącznie na działalność gospodarczą).
30,00 zł za 1m3
Ryczałt budynek mieszkalny ( w przypadku braku licznika).
3 m3 na 1 osobę na kwartał
Ryczałt budowa (w przypadku braku licznika).
300 zł za kwartał
Należność za pobraną wodę dla członków spółki Lipowa Poddzielec.
5,51 zł
Sprzedaż hurtowa dla Urzędu Gminy Lipowa
5,51 zł
Opłata stała (dotyczy wszystkich odbiorców indywidualnych bez względu na sposób rozliczania).
36,00zł za kwartał
Wpłata udziałowa dla nowych członków.
3000,00 zł
Opłata za naruszenie plomb lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego bez zgłoszenia zarządowi.
500 zł + koszty naprawy.
Pobór wody poza układem licznikowym (pobór wody ustala się ryczałtowo wg średniego zużycia).
10*stawka
Opłata manipulacyjna za ponowne podłączenie odbiorcy do sieci wodociągowej.
1500 zł + koszty podłączenia
Koszt technologiczny uzyskania wody (tab. A poz. 1, 6, 11 i po 30% z poz. 2, 3 i 10) dla 30 000m3 wody.
1,76 zł
Dopłata za wykorzystanie sieci rozdzielczej wybudowanej po 2010r.
Ustalana indywidualnie
bottom of page