ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Wodociągowej w Słotwinie zawiadamia Szanownych odbiorców wody,

że w dniach 12 - 08 - 2020 r. do 13 - 08 - 2020 r, w godzinach. 8.00 - 15.00 nastąpi ograniczenie lub brak dostawy wody. Powodem ograniczenia dostawy wody jest awaria linii wodociągowej i potrzeba jej wymiany w rejonie posesji Pani Bronisławy Jano ul. ks. J Popiełuszki, do Pana Dominika Kaczmarczyk, ograniczeniem dostawy wody jest objęty rejon ul. ks. J. Popiełuszki od Państwa Krywult oraz ulice Sokoła i Mroźnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Za Zarząd

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Przedstawiamy sprawozdanie z badań wody z dnia 25.10.2022r. Miejsce pobrania próbki wody do badań Stacja Uzdatniania Słotwina ul. Rudzika 8.

Przedstawiamy orzeczenie o jakości wody pobranej z punktu czerpalnego zlokalizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słotwinie ul. Ks. Sznajdrowicza 11 w Słotwinie.